Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2023 / 127 Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar Yayımlandı (28.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 126 Şans Oyunları Vergisi Oranları Hakkında Karar Yayımlandı (28.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 125 Bazı Stopaj Oranlarının Uygulanmasında Süreler Uzatıldı (28.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 124 Sigaralara İlişkin ÖTV Düzenlemesi Yapıldı (28.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 123 01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret ile Asgari Ücret Tutarı (28.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 122 7491 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı (28.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 121 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (25.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 120 Beş Milyon Türk Lirası Üzerinde Verilecek Krediler için Hesap Durumu Belgesi Alma Zorunluluğu Getirildi (21.12.2023)
Özelgeler 2023 / 9 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/9 (21.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 119 Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerinde Değişiklik (18.12.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 14 2023/Ekim Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 27/12/2023 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (18.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 118 Mücbir Sebep Hali Devam Eden Yerlerde Yapılandırma Taksit Ödeme Süreleri ve Başvuru Süreleri (13.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 117 Yeni Kanun Teklifinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Değişiklikler (5.12.2023)
Özelgeler 2023 / 8 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/8 (4.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 116 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (1.12.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 115 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)
Özelgeler 2023 / 7 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/7 (29.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 114 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir (27.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 113 Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (27.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 112 Yeni Kurulacak Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Yükseltildi (27.11.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9