Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 11 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Yazısı (23.9.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 95 KDV Genel Uygulama Tebliğinde (Seri:47) Değişiklik Yapıldı (8.9.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 94 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (1.9.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 93 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksitinin Ödeme Süresi Uzatıldı (29.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 92 Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı (22.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 91 Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı (21.8.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 10 Depremden Etkilenen Bazı Yerlerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi (18.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 90 Mücbir Sebep Hali Depremden Etkilenen Bazı Yerlerde 30/11/2023 Kadar Devam Edecektir (9.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 89 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Mükelleflerin Teminat Verme Süresinin Uzatılması  (4.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 88 Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı (31.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 87 30/6/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir (31.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 86 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı (31.7.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 9 SGK Borçlarının Son Ödeme Tarihinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (31.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 85 Petrol Ürünlerine Uygulanan Maktu ÖTV Tutarları Artırıldı (17.7.2023)
İngilizce Vergi Sirküleri 2023 / 10 The Law Numbered 7456 Entered Into Force (17.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 84 Yeni Torba Kanun Yürürlüğe Girdi (15.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 83 Yeniden Belirlenen Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (13.7.2023)
Özelgeler 2023 / 6 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/6 (10.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 82 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (23.489,83 TL) (7.7.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 81 Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabında Tevkifat Oranı Hakkında Karar (7.7.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9