Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Özelgeler 2023 / 4 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/4 (16.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 65 2023/I. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı (15.5.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 6 2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması (11.5.2023)
Özelgeler 2023 / 3 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/3 (8.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 64 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar (3.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 63 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 61 31/3/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir (25.4.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 5 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı (25.4.2023)
Vergi Teknolojileri 2023 / 1 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 62 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayımlanmıştır (24.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 60 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı (24.4.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 4 SGDP İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı (24.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 59 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Bilişim Personeli İçin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlendi (20.4.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 3 EYT'li Çalışana Sağlanacak 5 Puanlık Prim Teşvikine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (19.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 58 Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı (15.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 57 Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Tebliğ Hazırlanmıştır (13.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 56 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar (12.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 55 Elektrik Motorlu Taşıt Üretenler İçin Yatırıma Katkı Tutarının Kullanımına İlişkin 22 Seri No.lu KV Tebliği Yayımlandı (7.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 54 Depremden Etkilenen İller Cazibe Merkezleri Programı Kapsamına Alındı (6.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 53 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (5.4.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9