Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2023 / 52 31/12/2021 ile 31/3/2023 Tarihleri Arasında Sahip Olunan Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir (3.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 51 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) Yayımlandı. (3.4.2023)
İngilizce Vergi Sirküleri 2023 / 8 The Law No.7440 Regarding the Restructuring of Certain Receivables and Making Amendments on Certain Laws (Tax Amnesty Law) (1.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 50 Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı (31.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 49 Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Yer Alan Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlendi (31.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 48 Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı (31.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 47 Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya TL Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Destek Sağlanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (30.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 46 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (28.3.2023)
Özelgeler 2023 / 2 Yeni Yayınlanan Özelgeler 2023/2 (28.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 45 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:5) Resmi Gazetede Yayımlandı (27.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 44 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Resmi Gazetede Yayımlandı (27.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 43 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlandı (27.3.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 2 SGK Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı (21.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 7 Application of the Additional Tax for Corporate Taxpayers (17.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 42 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Taslağı Hazırlanmıştır (16.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 41 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Yürürlüğe Girdi (12.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 40 2022 Yılı Matrah ve Vergi Artırımı Kapsamına Alındı (10.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 39 Kurumlara Getirilen Ek Vergi ve Aff Kanununda Son Durum (9.3.2023)
Sosyal Güvenlik Sirküleri 2023 / 1 EYT Düzenlemesinde Öne Çıkan Hususlar (6.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 38 Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi (3.3.2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9