Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2023 / 107 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi (14.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 106 Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlandı (8.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 105 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (1.11.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 104 Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumu Hesaplamalarında Kur Farkı Zararlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı (31.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 103 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar (20.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 102 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (18.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 101 Anayasa Mahkemesi İYUK'nin Temyize İlişkin Parasal Tutar Hükmünü İptal Etti (13.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 100 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (11.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 99 Teminat Uygulamasında Değişiklik Yapan 553 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı. (9.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 98 Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Kullanımı ve Bildirimlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliğleri (549, 550 ve 551) Yayımlandı. (9.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 97 Dijital Vergi Dairesi Açıldı (9.10.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 96 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (28.9.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 95 KDV Genel Uygulama Tebliğinde (Seri:47) Değişiklik Yapıldı (8.9.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 94 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (1.9.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 93 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksitinin Ödeme Süresi Uzatıldı (29.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 92 Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı (22.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 91 Tecil ve Taksitlendirme Yetkisine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı (21.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 90 Mücbir Sebep Hali Depremden Etkilenen Bazı Yerlerde 30/11/2023 Kadar Devam Edecektir (9.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 89 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Mükelleflerin Teminat Verme Süresinin Uzatılması  (4.8.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 88 Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı (31.7.2023)
1 2 3 4 5 6 7