Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2023 / 67 KOBİ Tanımı ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapıldı (25.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 66 Akaryakıt ve LPG sektöründe Teminat Verme Süresinin Uzatılması (18.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 65 2023/I. Geçici Vergi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı (15.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 64 Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar (3.5.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 63 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı (25.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 61 31/3/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir (25.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 62 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayımlanmıştır (24.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 60 Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı (24.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 59 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Bilişim Personeli İçin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlendi (20.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 58 Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı (15.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 57 Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Tebliğ Hazırlanmıştır (13.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 56 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldururken Dikkat Edilecek Önemli Hususlar ve Son Hatırlatmalar (12.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 55 Elektrik Motorlu Taşıt Üretenler İçin Yatırıma Katkı Tutarının Kullanımına İlişkin 22 Seri No.lu KV Tebliği Yayımlandı (7.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 54 Depremden Etkilenen İller Cazibe Merkezleri Programı Kapsamına Alındı (6.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 53 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (5.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 52 31/12/2021 ile 31/3/2023 Tarihleri Arasında Sahip Olunan Döviz Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir (3.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 51 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 46) Yayımlandı. (3.4.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 50 Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı (31.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 49 Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Yer Alan Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlendi (31.3.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 48 Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı (31.3.2023)
1 2 3 4 5 6 7