Arama

Sirküler

1 2 3 4 5 6 7
Sirküler TipiNumaraSirkülerTarih
Vergi Sirküleri 2023 / 29 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar Açıklandı (8.2.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 28 Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi (8.2.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 27 Deprem Felaketi Nedeniyle Başlatılan Kampanyaya Yapılan Bağışlar (8.2.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 26 Katma Değer Vergisinin İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar (1.2.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 25 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu (30.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 24 31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır (27.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 23 Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Bankaya Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanacaktır (26.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 22 Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (18.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 21 Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran (17.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 20 Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Değer Artış Fonu Hesabının Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı (16.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 18 Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellendi (19.982,83 TL) (13.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 17 7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı (13.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 16 İlave Destek Sağlanacak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine İlişkin Karar Yayımlandı (10.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 15 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (5.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 14 2023 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu (5.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 13 Yeni Getirilen İstisna Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayımlandı (3.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 12 Alacak ve Borç Senetleri Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı (2.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 11 VUK'a Göre Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar (2.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 10 Makina ve Teçhizat Alımında KDV İstisnası Süresinin Uzatılması ve 2023 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırının Belirlenmesi (2.1.2023)
Vergi Sirküleri 2023 / 9 2023 Yılı Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları ve Matrah Dilimleri (2.1.2023)
1 2 3 4 5 6 7